ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΥΠΑΚΟΗ

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παρακολούθηση του προγράμματος της  βασικής εκπαίδευσης . Στο πρόγραμμα της εξελιγμένης υπακοής μαθαίνουμε όλες τις εντολές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης, αλλά, αυτήν τη φορά, χωρίς λουρί.Επίσης, μπορούμε να καλύψουμε συγκεκριμένες επιθυμίες του ιδιοκτήτη και να περάσουμε στην εκμάθηση πιο ειδικών εντολών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες .

 

dog train 1