ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με το πρόγραμμα καθηκόντων προστασίας εκπαιδεύουμε έναν σκύλο φύλακα, που θα υπερασπιστεί τον χώρο ή τον ιδιοκτήτη του από οποιαδήποτε απειλή γαυγίζοντας και γρυλίζοντας.

Η εκπαίδευση γίνεται ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του σκύλου με ειδικές ασκήσεις και χωρίς την παραμικρή χρήση βίας.

Επίσης φροντίζουμε η εκπαίδευση του σκύλου φύλακα αλλά και του ιδιοκτήτη του να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να περιοριστεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος ατυχήματος, που θα μπορούσε να επιφέρει κάποιον τραυματισμό.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή του σκύλου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ο χαρακτήρας του σκύλου να είναι κατάλληλος για μια τέτοιου είδους εκπαίδευση, καθώς επίσης να έχει προηγηθεί η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος της Βασικής Εκπαίδευσης.

 

protection dog